Quality people

เพราะ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย เชื่อในศักยภาพของคน ว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เราจึงให้ความสำคัญในการดูแล พนักงาน ในด้านต่างๆ จัดสรรสวัสดิการ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทั้งในและนอกออฟฟิศ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มที่

Announcement Date
01-02-2024 : Sale Team
We are currently looking for candidate to join our business community ….

Sale Team
Mission to Complete
 • Sale Opportunities
 • Customer Relationship Management
 • Successful Contract
Qualifications :
 • BS or MSc degree in Mechanical Engineering, Industrial Engineering ,Petroleum Engineering or related fields.
 • Excellent communication, interpersonal and presentation skills in English
 • TOEIC score of at least 550
 • Preferred work experienced more than 1 – 2 years in Sales Engineer, Service Engineer, Engineering Management in petrochemical & petroleum industry. New graduates are also welcome.
 • Desire and thrive for growth and business success
 • Open-minded and capable of adjusting to multiple stakeholders to deliver the best solution for customers.
 • Energetic, team player, and fast learner 
 • Driver's license
 • Age not over 30 years
Employee benefit
Working Facility
 • Mobile phone support
 • Supporting to update new technology mobile phone
 • Transportations & accommodation provided (in case working upcountry)
 • Opportunity for oversea business trip & product training at manufacturer workshop
 • Training course for developing Professional skill
 • Uniform and safety tool for site work
 • Community Engagement Activities (Every quarter)
Health Welfare
 • Health Insurance 
 • Personal Accident Insurance 
 • Annual Physical Checkup
 • Annual influenza Vaccine 
 • Free all day Fresh Coffee @SHORE Café’
 • Personal Locker

Bonus (Performance Pay – if any)Apply Now

Please send your application and resume to hrprocess@bepetrothai.com
Tel: 02 260 1295 / 093 929 1635 K.Paemika

Find more information please visit >>
www.bepetrothai.com
FB : BEpetrothaigroup

01-02-2024 : Engineering Management Team
We are currently looking for candidate to join our business community ….

Engineering Management Team
Mission to Complete
 • Application Engineering
 • Technology Evaluation
 • Feasibility Study
 • Project Management
Qualifications :
 • BS or MSc degree in Mechanical Engineering, Industrial Engineering ,Petroleum Engineering or related fields.
 • Excellent communication, interpersonal and presentation skills in English
 • TOEIC score of at least 550
 • Preferred work experienced more than 1 – 2 years in Sales Engineer, Service Engineer, Engineering Management in petrochemical & petroleum industry. New graduates are also welcome.
 • Desire and thrive for growth and business success
 • Open-minded and capable of adjusting to multiple stakeholders to deliver the best solution for customers.
 • Energetic, team player, and fast learner 
 • Driver's license
 • Age not over 30 years
Employee benefit
Working Facility
 • Mobile phone support
 • Supporting to update new technology mobile phone
 • Transportations & accommodation provided (in case working upcountry)
 • Opportunity for oversea business trip & product training at manufacturer workshop
 • Training course for developing Professional skill
 • Uniform and safety tool for site work
 • Community Engagement Activities (Every quarter)
Health Welfare
 • Health Insurance 
 • Personal Accident Insurance 
 • Annual Physical Checkup
 • Annual influenza Vaccine 
 • Free all day Fresh Coffee @SHORE Café’
 • Personal Locker

Bonus (Performance Pay – if any)Apply Now

Please send your application and resume to hrprocess@bepetrothai.com
Tel: 02 260 1295 / 093 929 1635 K.Paemika

Find more information please visit >>
www.bepetrothai.com
FB : BEpetrothaigroup

Working Culture in Flat organization : วัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น

 • พนักงานสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง (Process Owner)
 • เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมระดมความคิดใน Management Lab กับผู้ร่วมงานทีมอื่นๆ และกลุ่มผู้บริหาร เพื่อแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ๆ ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการสรรสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Innovative Collaboration Community)
 • บรรยากาศ Office เป็นแบบเปิด โปร่งใส มีศาสตร์และศิลป์ในการจัดพื้นที่ (Process Driven)
  • พนักงานสามารถย้ายที่นั่งไปตามมุมต่างๆ ได้ (Open sharing and co-working space)
  • เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ (Innovative Collaboration Community)
 • จัดกิจกรรม Shore Live แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ของคนในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างความใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้บริหารในการพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆ ในบรรยากาศ ที่เป็นกันเอง เพิ่มพื้นที่ในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผู้บริหารได้โดยตรง

ตัวอย่าง การดูแลพนักงานของกลุ่ม บริษัท บี ปิโตรไทย

Employee Development : การพัฒนาความสามารถ

 • มี Coach ให้พนักงานใหม่ ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ‘School of thought’ เพื่อถ่ายทอดวิถีการทำงาน และแนวทางการทำงานในชุมชนธุรกิจ BE Petrothai Group
 • จัดคอร์สอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถให้พนักงาน ตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม การปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมกับเจ้าของเทคโนโลยีในต่างประเทศ การใช้อุปกรณ์หน้างานกับผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ เป็นต้น
 • ดูแลพนักงานเมื่อต้องทำงานนอกสถานที่ เช่น จัดการวีซ่า การเดินทาง ที่พัก ในมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าและคู่ค้า

Healthy Plan : ด้านสุขภาพ

 • มีประกันสุขภาพ และตรวจร่างกายทุกปี

Office Location: ตำแหน่งที่ตั้ง

 • อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกได้ทั้ง BTS หรือ MRT ด้วยระยะเดินแค่ 5 – 10 นาทีเท่านั้น หรือใครจะนำรถมาจอดที่ อาคารจอดรถ สามารถแจ้งได้