Quality people

เพราะ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย เชื่อในศักยภาพของคน ว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เราจึงให้ความสำคัญในการดูแล พนักงาน ในด้านต่างๆ จัดสรรสวัสดิการ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทั้งในและนอกออฟฟิศ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการทำงานได้อย่างเต็มที่

วันที่ประกาศ
23-03-22
กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในธุรกิจน้ำมัน และ ก๊าซ ที่ครบวงจร

เราต้องการ คนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่น สนใจมาร่วมพัฒนาธุรกิจไปด้วยกัน ในตำแหน่งดังนี้
 • SALES ENGINEER
 • ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT
 • PROJECT MANAGEMENT

กลุ่มบริษัท มีระบบการจัดการดูแลที่สนับสนุนการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ

 • ค่าตอบแทนพื้นฐาน
 • สวัสดิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
  • เครื่องมือในการทำงาน
  • ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน
  • เครื่องแบบพนักงาน เพื่อเข้าไซด์งาน
  • จัดหาทั่พัก รถ ตั๋วเดินทาง กรณที่มีการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ
  • การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดทักษะและ พัฒนาในสายอาชีพ
 • สวัสดิการ ด้านสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจร่างกายประจำปี
  • ฉีดวัคซีนประจำปี
 • ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความสำเร็จ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางวิศวกรรม สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ปิโตรเลียม หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ ด้านการสื่อสาร และ การนำเสนอ เป็น ภาษาอังกฤษ
 • คะแนนโทอิค ไม่น้อยกว่า 550
 • ประสบการณ์ด้าน งานขาย วิศวกรรม การบริหารโครงการ ในธุรกิจ ปิโตรเลียม หรือ ปิโตรเคมี (ถ้ามี)
 • มุ่งมั่น และต้องการเติบโตประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ไปด้วยกับกับทีม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • มีวินัย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
ส่งใบสมัคร

สนใจส่งใบสมัคร และ ประวัติ มาที่ hrprocess@bepetrothai.com โทร : 02 260 1295 หรือ 089 108 0245 (คุณ สุภิญญา)

ข้อมูลเพิ่มเติม www.bepetrothai.com | Facebook : BE Petrothai Group

Working Culture in Flat organization : วัฒนธรรมองค์กรที่มีความยืดหยุ่น

 • พนักงานสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง (Process Owner)
 • เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมระดมความคิดใน Management Lab กับผู้ร่วมงานทีมอื่นๆ และกลุ่มผู้บริหาร เพื่อแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ๆ ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการสรรสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน (Innovative Collaboration Community)
 • บรรยากาศ Office เป็นแบบเปิด โปร่งใส มีศาสตร์และศิลป์ในการจัดพื้นที่ (Process Driven)
  • พนักงานสามารถย้ายที่นั่งไปตามมุมต่างๆ ได้ (Open sharing and co-working space)
  • เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ (Innovative Collaboration Community)
  • มีการวัดความเข้มของแสง ในออฟฟิศให้เหมาะแก่การทำงาน
 • จัดกิจกรรม Shore Live แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ของคนในองค์กรทุกเดือน เพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม สร้างความใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้บริหารในการพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆ ในบรรยากาศ ที่เป็นกันเอง เพิ่มพื้นที่ในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผู้บริหารได้โดยตรง

ตัวอย่าง การดูแลพนักงานของกลุ่ม บริษัท บี ปิโตรไทย

Employee Development : การพัฒนาความสามารถ

 • มี Coach ให้พนักงานใหม่ ผ่านกระบวนการฝึกอบรม ‘School of thought’ เพื่อถ่ายทอดวิถีการทำงาน และแนวทางการทำงานในชุมชนธุรกิจ BE Petrothai Group
 • จัดคอร์สอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถให้พนักงาน ตามบทบาทหน้าที่ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม การปฏิบัติการ ทางวิศวกรรมกับเจ้าของเทคโนโลยีในต่างประเทศ การใช้อุปกรณ์หน้างานกับผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ เป็นต้น
 • ดูแลพนักงานเมื่อต้องทำงานนอกสถานที่ เช่น จัดการวีซ่า การเดินทาง ที่พัก ในมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าและคู่ค้า

Healthy Plan : ด้านสุขภาพ

 • ให้พนักงานทุกคนได้เป็นสมาชิกของฟิตเนสในโรงแรมทั้งในกรุงเทพ และระยอง ไม่ต้องเบียดเสียดเหมือนฟิตเนสทั่วไป
 • ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว มีประกันสุขภาพ และตรวจร่างกายทุกปี
 • จัดกิจกรรมโยคะ ยืดเหยียด ทุกวันพฤหัสบดี ป้องกันออฟฟิศซินโดรม

Office Location: ตำแหน่งที่ตั้ง

 • อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกได้ทั้ง BTS หรือ MRT ด้วยระยะเดินแค่ 5 – 10 นาทีเท่านั้น หรือใครจะนำรถมาจอดที่ อาคารจอดรถ สามารถแจ้งได้