ข่าวและกิจกรรม

อินทรายแอม ร่วมกับ Koch Heat Transfer จัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีท่อบิดเกลียว TWISTED TUBE® TECHNOLOGY

ระหว่างวันที่  5 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดระยอง บริษัท อินทรายแอม จำกัด และ บริษัท Koch Heat Transfer ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและจัดจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ระดับโลก ได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ เครือซิเมนต์ไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน รวมทั้งปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ และในกระบวนการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

            ในช่วงเช้า วิศวกรกระบวนการ (P.E. - Process Engineer) ทั้ง 30 ท่านจากแต่ละบริษัท ได้รับฟังการบรรยายจาก มร. นาธาน บาร์เน็ตต์ วิศวกรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญด้าน Thermal Engineering จาก Koch Heat Transfer สหรัฐอเมริกา และหัวข้อเด่นในช่วงบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านยังได้รับคำปรึกษาอย่างเป็นส่วนตัว ระหว่างการอภิปรายเรื่องการแก้ไขปัญหาในกรณีศึกษาที่ผ่าน ๆ มาของบริษัท Koch Heat Transfer อีกด้วย


 
  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 5 พฤศจิกายน 2562