ข่าวและกิจกรรม

บี ปิโตรไทย ร่วมกับ JZHC จัดงาน PROCESS BURNER forum

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม คลาศสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาทเม้นท์ จังหวัดระยอง กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย และบริษัท John Zink Hamworthy Combustion (JZHC) จัดงานประชุม ‘PROCESS BURNER forum’ พิเศษสำหรับทีมวิศวกร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พื้นฐาน การคัดเลือก ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบหัวเผาแบบ Ultra Low NOx

  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 8 ตุลาคม 2558