ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ทั้ง 5 บริษัทได้แก่ บริษัท ปิโตรไทย จำกัด, บริษัท พีทีซี ปิโตรไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท อินทรายแอม จำกัด, บริษัท บี คอนเซพท์ จำกัด และ บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด ได้เข้ารับมอบประกาศผ่านการรับรอง จากโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในกลุ่ม SMEs หรือ Thai CAC ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมโรงการและผ่านการรับรองแล้วเกือบ 1,000 บริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

คุณอาริยทัศน์ ศุทธชัย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในวิทยากร พูดถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสจนผ่านการรับรองจาก Thai CAC ในกลุ่ม SMEs ด้วย

คุณอาริยทัศน์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา บริษัท อินทรายแอม จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ก็ได้รับการรับรองจาก TRACE ซึ่งเป็นองค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องทุจริตในระดับนานาชาติเช่นกัน การเข้าร่วมกับกลุ่ม Thai CAC ครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นในเรื่องการมีธรรมาภิบาลขององค์กร 

  • ประเภทข่าว : ความภูมิใจของเรา
  • อัพเดท : 17 ตุลาคม 2562