ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมประจำปี 'SHORE Journal 2024

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567, กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้จัดกิจกรรมประจำปี 'SHORE Journal 2024' ภายใต้แนวคิด 'Adaptive Innovation Partner & NetZero Solution’ ณ บ้านวรรณกวี.

คุณกิจจา จำนงค์อาษา ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้กล่าวเปิดงานพร้อม แสดงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท ในการทำธุรกิจ ที่ตั้งใจเป็นพลเมืองที่ดีของโลก

จากนั้น ประธานกรรมการบริหาร คุณอาริยทัศน์ ศุทธชัย ได้แสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัทฯ ว่าเป็น “ชุมชนคนทำธุรกิจ - BE Petrothai Business Community” โดย ค่านิยมหลัก หรือ Core value ของแต่ละบริษัท จะช่วยกันสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนได้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังใส่ใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และต้องการแสดงออกถึงการลดขยะโดยแท้จริง ภายใต้ ธีม NetZero Solution สมาชิกได้พร้อมใจกันนำกระบอกน้ำส่วนตัวมาใช้ในกิจกรรมตลอดงาน เพื่อลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติก และได้เลือกใช้ผ้าแคนวาสในการผลิตแผ่นป้ายกิจกรรมงาน (Backdrop) โดยจะนำ Backdrop จากงานนี้ไปผลิตเป็นถุงผ้า ให้สมาชิกนำใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
 
  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 19 มกราคม 2567