ข่าวและกิจกรรม

มอบทุน บี ปิโตรไทย ประจำปี 2564

คุณอาริยทัศน์ ศุทธชัย ประธานบริหารของกลุ่มบริษัท มอบทุน บี ปิโตรไทย พร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนมีความมุ่งมั่นในการเรียน และสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษา เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โดยผู้ที่ได้รับทุน ปี 2564 คือ นางสาว เจน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 
  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 1 สิงหาคม 2564