ข่าวและกิจกรรม

40 ปีจากผู้ก่อตั้ง ส่งต่อสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่

กลุ่มบริษัท บี ปีโตรไทย พร้อมเชื่อมโยงลูกค้า คู่ค้า เทคโนโลยีระดับโลกเพื่อทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ด้วยวามสามารถของคนไทย (Global Technology, Local Strength) 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : 40 ปี บี ปีโตรไทย Intania Magazine

  • ประเภทข่าว : ความภูมิใจของเรา
  • อัพเดท : 27 กรกฎาคม 2564