ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย สมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ Covid

เมื่อวันที 9 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย นำโดย คุณอาริยทัศน์ ศุทธชัย ประธานบริหารของกลุ่มบริษัท ร่วมสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ Covid - 19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อให้บุคลลากร และหน่วยงานโดยรอบ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน มีภูมิคุ้มกัน Covid -19  โดยเร็วตามนโยบายรัฐบาล
 
  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 9 มิถุนายน 2564