ข่าวและกิจกรรม

บริษัท อินทรายแอม จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทบี ปิโตรไทย ได้รับการรับรองจาก TRACE

บริษัท อินทรายแอม จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทบี ปิโตรไทย ได้รับการรับรองจาก TRACE ซึ่งเป็นองค์การทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องทุจริตในระดับนานาชาติที่ไม่แสวงผลกำไร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี  

  • ประเภทข่าว : ความภูมิใจของเรา
  • อัพเดท : 10 กรกฎาคม 2562