ข่าวและกิจกรรม

ปิโตรไทย ร่วมกับ Protectoseal เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา Vapor & Flame Control Technologies Forum 2015

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม คลาศสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาทเม้นท์ จังหวัดระยอง กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย และ บริษัท Protectoseal ร่วมกันจัดงานสัมมนาครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ ‘Vapor & Flame Control Technologies Forum’ เพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของคลังและการปลดปล่อยแรงดัน (Tank Safety and Vacuum Relief) สำหรับผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมสู่ผู้ใช้โดยตรงในประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมงานจากทั้งโรงกลั่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และคลังน้ำมัน ตลอดจน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ดาว เคมิคอล  บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทธิสเซ่นครุปป์ เป็นต้น


 
  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 17 พฤศจิกายน 2558