ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย และ JZHC ร่วมงาน GC Conference 2019

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จังหวัดระยอง มร. อิริก เจ็บฮาร์ด ผู้เชี่ยวชาญจาก Zolo Technologies ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง JZHC’s Smart Combustion เป็นวิทยากรในงาน ‘GC Technology Conference’ เพื่ออัพเดทความรู้ด้าน combustion balancing system ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน


 
  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 18 พฤศจิกายน 2562