ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท บี ปิโตรไทย

ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เราจึงค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอยู่เสมอ เราคัดสรรผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาภายในกระบวนการผลิต การจัดการด้านมลพิษ และการจัดการด้านพลังงาน จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ยังพร้อมให้คำแนะนำและการปรึกษาทางเทคนิค ในด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรทางวิศวกรรม รวมถึงแนวทางการดูแล แก้ไข อุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน

Materials

วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้เลือกมาใช้ตลอดทั้งกระบวนการในอุตสาหรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นวัสดุเฉพาะที่สามารถทนต่อความเค้น และการสึกกร่อนอย่างรุนแรงจากการขุดเจาะ การขนส่ง การเก็บรักษา และทนต่อสภาวะต่างๆ ในการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยวัสดุที่เราเลือกนำมาจำหน่าย มีดังนี้

 • Line pipes
 • OCTG
 • Structural steel
 • Centrifugal casting tubes
 • Finned tubes
 • Special alloy
 • Gate, Globe, Check, Ball valves

ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Pollution Management

เป็นที่ทราบกันดีว่ามลภาวะที่เป็นพิษส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซึ่งบริษัทของเราตระหนักถึงปัญหานี้ เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าในการป้องกันและจัดการมลภาวะที่เป็นพิษที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อลดการปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศให้ได้มากที่สุด ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะมีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • Flares
 • Enclosed ground flares
 • Thermal oxidizer
 • Incinerators
 • Flare Gas Recovery
 • Duct Burner

ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Process Solution

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย มีความมุ่งมั่นในการคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับสากล เช่น API, ASME และอื่น ๆ

 • Control valves
 • Regulator Valves
 • Actuators
 • Vapor Control Equipment
 • Centrifugal Pump

ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Energy Management Solution

เรามุ่งเน้นให้ลูกค้าใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญของเราจึงทำให้ลูกค้ามีผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้อุปกรณ์

 • Turbo Expanders
 • Steam Turbines
 • Gas Turbines
 • Waste Heat Recovery Unit
 • Fired Heaters
 • Utility Burner

ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการของเรา

ระบบบริการดูแลรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน และบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ขอแนะนำ boonma ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์และระบบจัดการเก็บข้อมูลภาพรวมทั้งหมดในแต่ละขั้นตอนของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจัดเก็บ ทำให้สามารถแนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยการทำงานร่วมกันกับลูกค้า ทำให้ boonma ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าควรใช้อุปกรณ์แบบใด การจัดสั่งอะไหล่ ให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าประหยัดเวลา ลดต้นทุน และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

การให้บริการตรวจสอบก่อนส่งมอบ (Pre-delivery Inspection Service : PDI)

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามแบบแผน ข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม ที่ตรงตามสัญญา ด้วยระบบการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของอุปกรณ์อย่างละเอียดในขั้นตอนตรวจรับอุปกรณ์ การติดตั้ง การทดสอบประสิทธิภาพไปจนถึงการส่งมอบ

การรับประกัน

สินค้าที่ซื้อจากกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย จะได้รับการดูแลเรื่องรับประกันอุปกรณ์ และบริการหลังการขายอย่างครบถ้วน โดยเราจะรับผิดชอบต่อสินค้า
หากพบปัญหาที่เกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม