ชุดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแฮร์พิน (Hairpin)

ชุดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแฮร์พิน(Hairpin) เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่มีการแยกขาเข้าและขาออกของทั้งฝั่งท่อและฝั่งเชลล์ออกจากกันอย่างชัดเจน และมีฝาปิดด้านข้างเป็นตัวยูงอขนาดใหญ่ การออกแบบชุดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแฮร์พินนี้ ทำให้ของไหลเกิดการไหลสวนทางกันอย่างแท้จริง(true counter-current flow) ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และยังสามารถใช้จัดการกับสภาวะกระบวนการที่หลากหลายได้

ประโยชน์

โรงงาน

โรงกลั่น, โอเลฟินส์, อะโรเมติกส์, ฟีนอล, ไกลคอล, (Refinery, Olefins, Aromaticsm, Phenol, Glycol)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อบิด (Twisted Tube Heat Exchanger)

การออกแบบทวิสต์ทิวบ์(Twisted Tube) ช่วยขจัดแบฟเฟิล(Baffles) รวมถึงการสั่นสะเทือนของท่อที่เป็นอันตราย ด้วยรูปทรงท่อที่แตกต่าง และการจัดเรียงมัดท่อที่ช่วยให้ของไหลสามารถไหลในรูปทรงเกลียวได้อย่างอิสระ ช่องว่างระหว่างท่อช่วยให้ทำความสะอาดบันเดิลได้ง่ายขึ้น มัดท่อทวิสต์ทิวบ์แบบบิดสามารถติดตั้งในเชลล์ชนิดเดิมที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องดัดแปลง

ประโยชน์

โรงงาน

โรงกลั่น, โอเลฟินส์, อะโรเมติกส์, (Refinery, Olefins, Aromatics)

ตัวอย่างการไหลของของไหลถายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใส่ทวิสต์ทิวบ์ (Example of fluid flow inside twisted tube heat exchanger)