ส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับ
อุปกรณ์เพิ่มความดันแก๊ส และ เครื่องยนต์กังหันแก๊ส ในประเทศไทย

ผู้ริเริ่มนำเข้า
อุปกรณ์เพิ่มความดันก๊าซ
และ เครื่องยนต์กังหันแก๊ส

2523

Ingersoll Rand

บริษัทแรกในการจัดหาเครื่องอัดแก๊สแบบกระบอกสูบ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและ ผลิตก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทย

ให้กับยูโนแคล การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Ingersoll Rand

บริษัทแรกในการเสนอ อุปกรณ์ เพิ่มความดัน ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ กังหันแก๊ส แบบ Aero- derivative ให้กับ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ติดตั้งที่ สถานีแรงดันก๊าซ บนบก #1

ยืนยันความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจาก การติดตั้งเพิ่มเติม ที่ สถานีแรงดันก๊าซบนบก #2 ในปี 2544

2527
2529

Dresser-Rand

บริษัทแรกในการจัดหา ชุดอุปกรณ์เครื่องอัดแก๊ส (แบบเช่าเพื่อซื้อ)

ให้กับ บริษัท ไทยเชลล์ สำรวจและผลิต ต่อมาเปลี่ยนมาเป็น บริษัท ปตท สผ สยาม ในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จ.กำแพงเพชร

ส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับ
การจัดหาเครื่องจักร / อุปกรณ์

Dresser-Rand

จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อน ด้วยกังหันแก๊ส

ให้กับ โรงกลั่นน้ำมันระยอง ปัจจุบันคือ ส่วนหนึ่งของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล

2538
2540

Dresser-Rand

จัดหาอุปกรณ์เพิ่มความดัน ที่ขับเคลื่อนโดย เครื่องยนต์กังหันแก๊ส แบบ Aero - derivative ให้กับ การปิโตรเลียมแห่ง ประเทศไทย

เพื่อใช้ในท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะล ติดตั้งที่แท่นเอราวัณ กลางอ่าวไทย

GE Oil & Gas

จัดหาอุปกรณ์เพิ่มความดัน ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์กังหันแก๊ส แบบ Aero- derivative ให้กับ ปตท. ติดตั้งที่ สถานี Midline Compressor

เพื่อเพิ่มแรงดันก๊าซในอ่าวไทย ของ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4

2558

ส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับ การบำรุงรักษาและบริการครบวงจร

จัดหาและให้บริการซ่อมใหญ่เครื่องยนต์กังหันแก๊ส ยี่ห้อ Allison รุ่น501KC5

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, สถานีแรงดันก๊าซบนบก #1

2535

ให้คำปรึกษาทางเทคนิค และ ปรับปรุง เครื่องอัดแก๊สแบบลูกสูบ (1800 HP)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โรงไฟฟ้าพระนครใต้

2536
-
2537

ติดตั้งเครื่องอัดแก๊สแบบลูกสูบ

ไทยเชลล์ สำรวจและผลิต จ.กำแพงเพชร

  • (K3300) 1200 HP
  • (K3750) 1200 HP

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพิ่มความดันแก๊สจำนวน 3 ชุด เนื่องจากเกิดความเสียหาย

บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ
การแก้ปัญหา : ร่วมลงมือแก้ไขสถานการณ์ พร้อมบริหารจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ด้วยความร่วมมือจาก Dresser Rand มาเลเซีย อเมริกา และ โรงซ่อมบำรุงในประเทศ ทั้งนี้ดำเนินการเสร๊จสมบูรณ์ ภายใน 22 วัน

2542
2545

ด้วยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และการบริหาร จัดการเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์กังหันแก๊ส และ เครื่องอัดแก๊ส (Gas Turbine & Gas Compressor) และอุปกรณ์ต่างๆ รวม 521 ชิ้น จาก จ.ชลบุรี ไปที่ จ.ราชบุรี

  • ยกเครื่องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ เครื่องยนต์กังหันก๊าซ
  • ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เพิ่มความดันแก๊ส
  • ติดตั้ง ทดสอบระบบ และทดลองเดินเครื่อง

บรรลุข้อตกลงในสัญญาเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องยนต์กังหันแก๊ส และ เครื่องอัดแก๊ส

ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการ ระบบท่อส่งก๊าซ จ.กาญจนบุรี

2558
2563

ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Turbine Mid Frame

ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ จ.กาญจนบุรี

ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Gas Turbine

เปลี่ยนเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (Gas Turbine) รุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงส่งก๊าซให้เสถียรมากขึ้น และยืดอายุการใช้งานจาก 20,000 ชม. เป็น 50,000 ชม. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ จ.กาญจนบุรี

2564