วาล์วควบคุม ( Control Valve )

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนที่สุด เนื่องจากมีการนำเครื่องมือและเครื่องจักรหลายประเภทมาใช้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการสุดท้าย อย่างไรก็ตามการที่อุตสาหกรรมเหล่านี้จะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการของอุปกรณ์ที่ชื่อว่า ”วาล์วควบคุม” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหล อุณหภูมิ แรงดัน และระดับของเหลวภายในระบบท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซ โดยมีระบบควบคุมสั่งการหัวขับ (Actuator) เคลื่อนที่เปิด-ปิดลิ้นวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้สามารถควบคุมระบบการทำงานได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

 • ส่วนประกอบ
  หน้าที่
 • 1.
  ตัววาล์ว (Valve body)

  รองรับแรงดัน

 • 2.
  หัวขับ (Actuator)

  ส่งแรงขับเคลื่อนให้กับลิ้นวาล์วเพื่อเปิด-ปิด ปิดเพื่อต้านแรงดันทำให้วาล์วอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย หากมีการทำงานผิดพลาด

 • 3.
  ตัวควบคุมตำแหน่งวาล์ว (Positioner)

  กำหนดตำแหน่งเปิดของวาล์วตามสัญญาณควบคุม

 • ส่วนประกอบของวาล์ว

วาล์วควบคุม เป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งในทุกขั้นตอนของการผลิตน้ำมันและก๊าซ โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่รุนแรงได้ เช่น อุณหภูมิและแรงดันที่สูง ดังนั้นส่วนประกอบของวาล์วสามารถแบ่งออกตามการใช้งานและลักษณะความเสียหาย

เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • 1.
  Insurance Part :

  ส่วนโครงสร้างของอุปกรณ์วาล์ว ที่จะมีความคงทนและไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุการใช้งานในการใช้งานปกติ

 • 2.
  Operational Part :

  ส่วนประกอบของอุปกรณ์บางส่วนของวาล์ว ที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานในการใช้งานปกติ
  - การควบคุมการไหล : ชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับของเหลวโดยตรงระหว่างการใช้งาน
  - Retaining : ชิ้นส่วนที่จะรักษาการควบคุมการไหลให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดี

 • 3.
  Consumable part :

  ส่วนประกอบที่ซีลตัววาล์ว เพื่อป้องกันการรั่วไหลระหว่างชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนรูปหลังจากการประกอบติดตั้งจึงต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหลังจากการซ่อมบำรุง

การเลือกวาล์ว และการบริการ
(Valve selection and services)

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย เรามีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่พร้อมให้บริการ วิเคราะห์และให้คำปรึกษาลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับวาล์วควบคุม

ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่าย เทคโนโลยีการจัดการวาล์วแบบดิจิตอลที่ได้รับการรับรองมาอย่างยาวนาน

วาล์วควบคุมสำหรับช่วงต้นและ
ช่วงกลางของกระบวนการผลิต

Rotary Control Valve :

วาล์วควบคุมที่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจลูกค้า ซึ่งถูกนำไปติดตั้งใช้งานในโรงงานและโครงการต่างๆ ในหลายกระบวนการของอุตสาหกรรมมากกว่า 1 ล้านตัว เนื่องจากเป็นเป็นวาล์วที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ติดตั้งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ได้ โดยสามารถนำไปใช้ติดตั้งทดแทนวาล์วเดิมที่ใช้อยู่ได้อย่างน้อย 80% ง่ายต่อการบำรุงรักษาและสามารถลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง

รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ด้วยตัววาล์วควบคุมที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการจัดการสินค้าคงคลังของเรา ทำให้การจัดการ การแก้ปัญหาตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์อย่าง boonma software จะช่วยให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายตามแผนที่วางเอาไว้