แจ้งเบาะแสการทุจริต กับ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ผ่านช่องทาง Whistle Blowing

ไม่ว่าคุณจะตำแหน่งอะไรหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงานขององค์กร ทุกคนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้
หากพบเห็นความผิดปกติ หรือความไม่โปร่งใส ที่คิดว่าละเมิดต่อศีลธรรม กฎหมาย หรือกฎของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลมาได้ที่
ทางอีเมล businesscompliance@bepetrothai.com หรือ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

แจ้งเบาะแสทางอีเมล

กรุณากรอกรายละเอียดเบาะแสการทุจริตที่ท่านรับทราบ และรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับในหน่วยงานดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหรือสาธารณชน

*Alert Text
*Alert Text
Alert Text
*Alert Text
Alert Text
Alert Text
Alert Text
อัพโหลดไฟล์ได้ขนาดไม่เกิน 5MB. รองรับไฟล์, PDF, JPG, MS Word
*กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ หน่วยงานบริการเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
โทร. 02 260 1295 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม